Вход
 Еволюция
 Природа
 Човек
 Възпитание на злото
 Вяра и Религия
 Наука
 Предмети
   
- Развиване на
     
въображението
   - Рисуване
   - Пеене 
   - Природознание
   - Писане
   - Четене
   - Български език
   - Други езици
   - Литература
   - Математика
   - Физ. култура
   - Музика 
   - География
   - История
   - Ботаника
   - Химия
   - Физика 
   - Биология
   - Астрономия
 Образование
 Възпитание
 Детската природа
 Темпераменти
 Форум
 Срещи
 Контакти

 

 

Излагане висши духовни
и морални принципи и закони чрез приказки,
разкази, легенди и пр.

  Казахме, че във втория образователен период въображението е в подем и че през този период детето приема и разбира само това, което му е представено образно, картинно, а не в отвлечена форма. Тия две особености на втория период правят възможна и успешна употребата на приказки, разкази и легенди 3а изяснение на висши истини. Разбира се, както казахме и по-рано, моралните принципи и закони най-добре се разбират от детето, като се живеят от него. Като спомагателен метод могат да се употребят и приказките, които от друга страна ще внесат известно оживление, свежест радост и поезия 6 детския живот. Самият факт, че децата обичат приказките, показва, че последните са в съгласие със силите, които се развиват през втория образователен период.
  Приказките дават изобилна храна на въображението. В тях всичко физично е одухо­творено, цялата природа е оживена: дъбът, букът, цветята, дърветата, пчелата, мушичките, вятърът изворът реката, планината, звездите, облаците, слънцето и пр. говорят. Висшите духовни и морални закони, които в научна форма детето не може да схване, под форма на приказки стават достъпни и разбираемиза него. Материал 3а приказки учителят може да почерпи из богатата българска и всемирна литература. Но може да твори и сам той. Тук ще дадем само няколко идеи за приказките, чрез които да станат достъпни на децата известни духовни и морални Закони насилието ражда насилие; любовта ражда любов; прошката спечелва сърцата; като обикнеш врага, той капитулира; има промисъл и провидение в света; любовта укротява звяра и най-жестокия човек; доброто се възнаграждава, а злото носи лоши последствия; смиреният се въздига; разум­ност у животните; музиката укротява звяра и смекчава сърцето на жестокия човек гледката на Звездите поправя хората; в изпитания и скърби проблясват в човека идеи; изпитанията правят човека милостив; когато човек храни с постоян­ство добри желания, те се постигат; милосър­дието внася топлина в сърцата; любовта лекува; музиката лекува; планината преобразява човека и пр.
  В прогимназията фантастичните приказки постепенно се заменят с разкази, легенди митове, сказания, исторически разкази, биографии на велики хора и пр, чрез което също така се идва до разбиране на великите духовни и морални принципи и закони.


 Книги
Педагогически въпроси
    по Учителя Петър Дънов
Историческият път на Бялото Братство през векове- те - 12 тома
                           Влад Пашов
Учителя за Библията -
2 тома              Петър Дънов
Учителят говори
                         Беинса Дуно
Качествата на ума,сърцето и волята 
                         Беинса Дуно
 Беседи
 Други автори
 Преводи