Вход
Читалище-Боян Мага
Училище-Боян Мага School-Boian Maga

Учителя за образованието
 Еволюция
 Природа
 Човек
 Възпитание на злото
 Вяра и Религия
 Наука
 Предмети
 Образование
 Възпитание
 Детската природа
 Темпераменти
   - сангвиничен
   - холеричен
   - меланхоличен
     (нервен)
   - флегматичен
   - идеален
 Срещи
 Контакти

 

 

   

                         Темпераменти


 За да се разбират хората, трябва да се допълват в темпераментите си. Например сангвиникът (въздухообразен темперамент) се допълва добре с флегматика (воден).

  Някои делят нервните системи на три групи, други на седем: мозъчна, мускулна, двигателна, дихателна, кръвоносна, храносмилателна, отделителна система, система за чувстване. Тези системи представляват седемте здравословни темперамента у човека. Тези темпераменти в своя състав са създадени със сегашната материя.

  Нервната система, която управлява умствения и нервен темперамент, прониква из цялото тяло, пренася кръвта по тялото. Нейните органи съставляват пътните съобщения за човека.  
  Второто нещо, това са дробовете на човека, които имат връзка с динамическите сили, с електричеството и магнетизма. Те се занимават с въздуха, с праната, която се възприема от дробовете и се предава на кръвта, която се пречиства чрез праната и се пренася по цялото тяло до най-отдалечените хранителни центрове.Така се е образувал сангвиничният (въздухообразен) темперамент. За дабъде човек здрав, дробовете му трябва да бъдат добре развити.
  Ако умът е по-добре развит от сърцето, раменете са широки и прави. Ако чувствата са по-силно развити, раменете са закръглени.
  Ония, които имат кафяви очи, се нуждаят от топлина; те трябва всяка вечер да мият краката си с топла вода. Ония, които имат сини очи, се нуждаят от влага; щом ръцете и краката започват да изстиват, те трябва да пият по 3-4 чаши гореща вода. Това са външни методи, чрез които човек трябва да си помага. За хора с кафяви очи се препоръчват топли бани, с температура от 35-41 градуса най-много. За хора със сини и сиви очи се препоръчва вътрешен мир и спокойствие. Умът им трябва всякога да е зает не с велики, неразрешими въпроси, а с въпроси, които са предпоставка за тяхното развитие.
  Като е боядисвала очите на хората с различни краски - кафяви, сини, черни, - природата е имала предвид да покаже на човека какво му липсва. Човек с кафяви очи е любвеобилен, лесно се увлича. Който има сини очи, той минава за идеалист. Той обича да мисли за високи работи, да хвърчи в облаците. Ония, които имат кафяви очи, ако са месоядни, трябва да се хранят главно с агнешко месо. Тия със сините очи трябва да се хранят повече с риба.
Лицата на бъдещите хора ще са продълговати, а не като месечината.
  Познаваме пет типа хора:
  Единият тип е на Луната. Те са сангвиници, с лице валчесто, със сини очи, тънки вежди, пълнички, весели, жизнени, обичат да си хапват.
  Вторият тип са с продълговати лица, мускулести, енергични, със сключени вежди, косите им са черни, остри, ръцете - мускулести. Те стъпват твърдо като военни.
  Третият тип имат крушообразно лице, хубаво чело, кестенява коса, тънък косъм. Те са нежни, деликатни, поетични, те живеят във висок свят. За тях се казва, че не са на Земята.
  Четвъртият тип са флегматични, пълни, с дебели устни, широк нос. Ходят с отпуснати,ръце. За тях се, казва: светът да изгори, те не искт да знаят.
  Петия тип са идеални хора, с жив миловиден поглед. Те са живи, подвижни, вдъхват доверие в човека. Като те срещне такъв човек, той внася спокойствие и мир в душата. Те са готови да услужат на всеки страдащ. Това са хора на Любовта, мъдростта, истината и добротата. Стремете се към този нов тип.

  Човек е дърво, съставено от други две дървета. Тия две дървета съставляват двете главни системи в човека: мозъчната и симпатичната нервна система.
  Клоните на мозъчната система се разпространяват надолу, чак до крайниците на тялото, а корените му са горе в мозъка. В това отношение човек представлява дърво, насадено в една саксия.
  Другото дърво представлява стомашния мозък, или тъй наречената симпатична нервна система, която се състои от ред възли, ганглии, разположени най-много в обласпа на стомаха. Корените на симпатичната нервна система са насадени в ганглиите, т.е. в стомашния мозък, а клоните им отиват нагоре.
  Значи клоните на тия две дървета се преплитат. По какво се отличават тия две системи? По своите резултати.   Мозъчната система е носителка на електричество, затова ако тя се развие повече от другата, човек почва да съхне. Щом човек почне да съхне, това показва, че преобладаващо влияние в организма му има мозъчната система. Електричеството отнема всичката влага от организма и затова такъв човек е сух, без влага, безводен е той.   Симпатичната нервна система се отличава с обратни резултати на мозъчната. Тя е носителка на магнетизма в човека. Когато тя е развита в някой човек, той надебелява, явява се натрупване на излишна материя, която се обръща после в тлъстини.

  Следователно тия две системи могат да се коригират една друга. Когато човек затлъстее много, какво трябва да прави? Да упражнява ума си. Всички хора, които не мислят, затлъстяват. Такъв човек става един чувствен обект, той само чувства, но не мисли. Задебелееш ли, мисълта ти не е сериозна, не е дълбока. Силната мисъл е едно сигурно средство против затлъстяването. Силна и благородна мисъл е тази, която дава подтик на човека. Благородната мисъл никога не внася отчаяние, никога не внася отрицателни, песимистични мисли в човека.
  Човек с развита мозъчна система е горделив, само това му е грехът, иначе той е твърд, самонадеян, решителен и някой път може да жертва живота си за нищожни работи.  Човек, у когото е развита симпатичната нервна система, има повече грехове. Той може да се научи да краде, да лъже, да лицемери - той е човек без характер, на всичко е способен.
  Кръстосване между темпераментите трябва, тъй ще вървят те хармонично.
  Сангвиничният темперамент спомага на дихателната система, разширяват се гърдите, кръвообращението става правилно, дишането е добро, такъв човек от малокръвие не страда. Затова ще извикаш този темперамент.
  Когато искаш да изправиш мускулите, лигаментите си, ще извикаш холеричния темперамент.
  Когато искаш да развиеш мозъка си, ще извикаш флегматичния или нервния темперамент.

Като се турят на тези четири струни вашите чувства, мисли и действия, започва музиката на живота.

  И тъй, от това гледище на хармонията, ако сте много активни, ще повикате флегматичния темперамент да даде малко повече жизнена сила на стомаха, да стане уравновесяване.
  Ако имате много огън, ще повикате сангвиничния темперамент, да подуха малко, да разнесе огъня. Нали знаете какъв е законът? Когато в стаята е много топло, веднага отваряте прозорците и въздухът, дето мине, проветрява.
  Като стане студено, повикайте холеричния темперамент, той пак ще стопли стаята.  

Четирите струни, на които трябва да свирите, са вашите четири темперамента, които трябва да се нагласят.

  Тези четири темперамента са сангвиничен темперамент, тъй наречен жив, въздухообразен. Хора с такъв темперамент имат вапчести лица, коси руси, очи сини. Те са като пеперуди, кацат от цвят на цвят, обещават всичко, а едва 1/100  от това, което са обещали, могат да изпълнят. Много щедри са, дават всичко, но като дойде да изпълнят, казват: „Нямам нищо".
  Другата жица е тъй нареченият холеричен темперамент. В такива хора е добре развит черният дроб, мускулите, нервната система. Такива хора са енергични, огън палят навсякъде. Те са хора с черни коси, продълговати лица, дебели, навъсени вежди, широки носове, ръце мускулести и като не им се покоряват, винаги се аргументират с юмрук.
 Третата жица е флегматичният темперамент. Това са хората на благоутробието, тяхното лице е валчесто, мяза на месечина, само очите им се виждат. Ръцете им са късички, а като ходят, едва кретат. Тези хора имат английски темперамент, те като седнат, мъчно стават, и докато седнат, мъчно сядат, никога не се тревожат.
  Четвъртият темперамент е меланхоличният или нервният темперамент. В него преобладава мозъкът и нервната система. Хора с такъв темперамент имат деликатно телосложение, лице някой път крушообразно, вежди - възтънки, очи - някой път кестеняви. Те са хора на мисълта, в тях има бързи възприятия, впечатленията са бързи, нервни, мислят хубаво. Те са, които носят философията в живота. 

  У човека съществуват две царства.
  Едното е царството на чувствата. Аз го наричам „царство на Любовта".
  Другото царство е на мозъка, царство на знанията.   Царството на Любовта се намира в тъй наречения „плексус соларис", в стомашния мозък, където има ред ганглии, в които жизненият темпе­рамент взема участие. А другият, на знанията, е умственият темперамент в мозъчната система. Той е проводник на електричеството и магнетизма. Следователно, когато тези темпераменти са добри проводници, тогава всички сили на природата живеят, силите на ума, на човешката интелигентност правилно текат. Ако развитието на човека върви добре, от този човек всичко може да стане, той всичко може да направи от себе си.
Кой е сангвиничният темперамент? На дихателната система. Ти не можеш да имаш една отлична дихателна система, ако у тебе сангвиничният темперамент, или темпераментът на кръвообращението, не е добър проводник. Тогава всякога ще имаш хилави дробове. Следователно, така трябва да разбирате темперамента. Казвате „сангвиничен", „въздухообразен". Не е въздухообразен, той е проводник на сили, които регулират дихателната система. Следователно, докато твоят темперамент е здрав, развит у тебе, те си весел. По това се отличават хората. Човекът на виталния темперамент е разположен, доволен е от всичко. Сангвиникът е весел, той е подвижен, смее се, подскача, ходи. Казвате: „Какво подскача!" Здрав е човекът! Той има добре развити гърди.
  Вие искате да се самовъзпитавате, казвате, че не сте търпеливи. Това зависи от вашия жизнен сангвиничен темперамент.
  Меланхолични сте - зависи от вашия сангвиничен темперамент.
  Не можете да мислите правилно -   вашият умствен темперамент не е добър проводник. Не че не си способен -  главата ти е достатъчно обширна, голяма, имаш достатъчно мозък, но темпераментът ти е такъв, че тези сили не могат да работят. Умът е разсеян, мислите - охлабени. Този мозък не мисли.
   Задната част на човешката глава е свързана със стомаха, горната част е свързана с неговото сърце, с дихателната система, предната част е свързана със самия мозък.
  Ти не можеш да бъдеш човек с възвишен идеал, ако горната част на мозъка е слаба, ако сангвиничният ти темперамент не е развит.
  На три части се дели мозъкът. Горната  част мозъка има отношение към сангвиничния темперамент; задната - към стомаха, а предната част на мозъка - към нервния темперамент.
  Ако тези неща не са добре развити, тогава и в тялото ти настъпва един дисонанс.
  Ако в горната част на главата има хармония, ще има хармония и в тялото. Как така? Ще разберете от стиха в Писанието, в който се казва, че сте храм на Бога. Ако тази горна част е развита добре, ако нашето тяло е храм на Бога в този висок смисъл, всички разумни същества ще се интересуват от нас.
   Най-после иде умственият темперамент, темпераментът на човешкия мозък. Той служи като проводник на магнетизма и електричеството, за да бъде мозъкът в нормално състояние. Следователно, ако у тебе умственият темперамент не е както трябва развит, всякога ще имаш главоболие.
  У флегматичните хора вземат надмощие жлезите, затова тези хора напълняват, а бързите, сухи хора са активни, подвижни, леки.
  Когато имат надмощие белите дробове, имаме сангвиничен темперамент, ако има надмощие черният дроб, имаме холеричен темперамент, а ако нервите имат надмощие, имаме умствен темперамент. 
  Симпатичната нервна система е приготвила пътя на мозъчната система. Мозъчната система е от по-висок свят. Симпатичната нервна система е създала тялото, после мозъкът е създал главата, а мозъчната система е, която ще измени човека, но за да се дойде до по-съвършен образ, трябват усилия, напрежения, страдания.


  Един от четирите темперамента предоминира във всяко дете и задача на учителя е да балансира и хармонизира тези четири елемента или принципа.
Като наблюдава, отчита и изучава всички прояви и навици на детето, учителят трябва много точно да определи темперамента на всяко дете. Трябва класа да е разделен на 8 групи(по 4 групи момчета и момичета съответно за всеки темперамент).    
Поискай от меланхоличните деца да отговарят и да се изказват, да имат мнение.
Предложи на сангвиничните нещо, което да наблюдават. Така те си помагат - едининият вид се учи от другия. Това трябва да стане навик на всеки учител.

Сангвиничен
Ако етерното тяло е силно имаме сангвинично дете. То се впечатлява за кратко от различни неща и бързо ги забравя.

Меланхоличен(нервен)
Ако егото е много силно у детето още от най-ранна възраст, това е меланхоличен темперамент. Често хората си мислят, че тези деца да много специални. Детето много се интересува от външния свят.

Холеричен
Ако астралното тяло(чувствата) е силно имаме холерично дете. Това са деца, които проявяват волята си.

Флегматичен
Ако физическото тяло е силно. Детето не се интересува от външния свят, а живее в свой свят.

Петия тип са идеални хора, с жив миловиден поглед. Те са живи, подвижни, вдъхват доверие в човека. Като те срещне такъв човек, той внася спокойствие и мир в душата. Те са готови да услужат на всеки страдащ. Това са хора на Любовта, мъдростта, истината и добротата. Стремете се към този нов тип.