Четири неща има, които човек трябва постоянно да държи в ума си:
   Бог създаде земята, за да бъдат хората добри.
   Бог създаде водата, за да бъдат хората чисти.
   Бог създаде въздуха, за да мислят хората право.
   Бог създаде светлината, за да ходят хората по правия път.
  По четири пътя идва човек до истинския Живот: по пътя на Земята, по пътя на Водата, по пътя на Въздуха и по пътя на Светлината.
  Човек не може да дойде до истинския Живот, ако не е добър. Ще кажете: "Как да бъде добър, как да прави добро?" - Доброто не се прави. Човек трябва да ходи в пътя на Доброто. Всякога да ходи.
  Човек не може да дойде до истинския Живот, ако не е чист. Водата ще го направи чист - Водата, която е добър проводник на Живота. А като диша въздуха, ще се научи да мисли право. Като ходи в пътя на Светлината, ще се научи да чете Великата книга на Бога.
  Но не е достатъчно човек само да ходи по този път. Той трябва да се научи и да чете - да знае какво му носи Светлината. Светлината - това е писмо, изпратено от Бога. Хората гледат света, но нищо не разбират. Писмо е той. Има какво да се чете всеки ден. И ако човек не чете, остава прост.
Напреднала душа е душата, която е добра - тя знае защо е създадена Земята. Напредналадушае душата, която е чиста - тя знае защо е създадена Водата. Напреднала душа е душата, която мисли право - тя знае защо е създаден Въздухът. Напреднала душа е душата, която ходи в правия Път - тя знае защо е създадена Светлината.
  И ако хората са лоши, то е задето не знаят защо Земята е създадена. Те са лоши, понеже не знаят защо Водата е създадена. Лоши са, понеже не знаят защо Въздухът е създаден. Лоши са, понеже не знаят защо Светлината е създадена.
  На Земята живеят, а добри не са. Вода пият, а чисти не са. Въздух дишат, а не мислят право. Светлина имат, а не ходят в правия Път.
  И тогава хората питат: "Защо Бог създаде света?" или "Какво да правим?" Попита ли те някой така, кажи му: "Бъди добър!" - А после? - "Бъди чист!" - А след това? - "Мисли право!" Най-после: "Ходи в правия Път и се научи да четеш!"
  Ако си добър, Земята е твоя. Ако си чист, Водата е твоя. Ако мислиш право, Въздухът е твой. Ако ходиш в правия Път, Светлината е твоя. Питам тогава човек, който има всичките тези неща, може ли да бъде сиромах?
  Земята ще остане само за добрите хора. Лошите хора ще отпаднат и ще се изтощят. Те не ще могат да използват ни Земята, ни Водата, ни Въздуха, ни Светлината. И наистина, може ли един болен, немощен човек да работи? Може да работи само добрият човек, чистият човек, човекът, който мисли право, който ходи в правия Път.
  Засега още лошите хора управляват Земята. Но и това е до време. Било е време, когато животните са я владеели и управлявали. Сега я управлява човекът-животно. Но иде време и дошло е, когато кротките ще наследят Земята и ще я управляват.
  Истинският човек е добрият човек. А добрият човек, чистият човек, човекът, който мисли право и ходи в правия Път, е силният човек. Той е човекът, роден от Бога. А може ли да бъде слаб човекът, който е роден от Бога и живее в Него?
Трябва да бъде човек роден от Бога. Не само да вярва в Него. Вярата е само един път към Любовта. А Любовта е вътрешна връзка с Оногова, който те е родил.
Искаш ли да станеш силен, служи на Бога! Чрез служене на Бога човек придобива Сила в Живота. Само така можеш да станеш истински силен човек в света.
  Питат хората има ли Бог, или не. Щом ядеш хляб, има Бог - Бог е вътре в хляба. Щом пиеш вода, има Бог - Бог е вътре във водата. Щом дишаш въздух, има Бог - Бог е вътре във въздуха. Щом възприемаш светлината, има Бог - Бог е вътре в светлината. Ако не вярваш в Божественото, което се крие в тези неща, с които имаш връзка, как ще намериш Бога другаде?
  Помни: търсиш ли Бога отвън, ще намериш Земята; търсиш ли Бога отвън, ще намериш Водата, Въздуха, Светлината. И ако не ядеш хляба, който Земята ти дава, смърт те чака; ако не пиеш Вода, от жажда ще умреш; ако не дишаш Въздух, ще се задушиш; ако не възприемаш Светлината, ще ослепееш и ще се спъваш в Живота.
  Някои хора се оплакват, че не ги приемали техните братя. Знайте обаче, че има Братя в света, които представляват Доброто - ако не си добър, те няма да те приемат. Има Братя, които представляват Чистотата - ако не си чист, те няма да те приемат. Има Братя на правата мисъл - ако ти не мислиш право, те няма да те приемат. Има братя на Светлината - ако ти не разбираш Светлината, ако не учиш и те няма да те приемат.
  Затова казвам: стани добър и ще те приемат, стани чист и ще те приемат, почни да мислиш право и ще те приемат, почни да учиш и ще те приемат. Кой няма да приеме богатия човек, чиято торба е пълна? Но който отива да проси тук и там, ще му дадат парче хляб и ще го изпъдят.
  Не питай дали хората са добри. Важно е ти да си добър. Важно е дали Божиите дела са добри, дали онова, което Бог е създал, е Добро. А то е Добро.
Не питай дали хората са чисти. Важно е ти да си чист. Важно е онова, което Бог е създал - Водата, да е чиста. Говоря за живата Земя, за живата Вода - не за обикновената земя и вода.
  Не питай дали хората мислят право. Важно е дали Въздухът, който дишаш, може да прояви Божията мисъл.
Не питай дали хората ходят по правия Път. Важно е ти да ходиш в Светлината по правия Път.
  Понеже ние се движим и живеем в Бога, Той постоянно ни наблюдава. Тайно ни наблюдава доколко сме добри, доколко сме чисти, доколко мислим право и доколко ходим право. Няма нищо скрито от Неговото око, но Той всякога мълчи. А когато Бог мълчи, праща ни страдания. Когато Бог говори, създава ни радости. Щом страдаш, Бог мълчи; щом се радваш, Бог говори.
  Който иска да служи на Бога, който иска да Го види на Земята, трябва, като вземе хляба, да знае, че се намира пред Него. До го обземе един свещен трепет, че хлябът е дошъл на трапезата му.
  Само добрият човек има право да яде. Само чистият човек има право да пие Вода. Само онзи, който мисли, има право да диша Въздух. И само онзи, който ходи в правия Път, има право да възприема Светлината. Щом възприема тези неща, ще види, че всичко, което Бог е направил, е Добро и душата му ще се изпълни с Радост. А щом душата на човека се изпълни с Радост, той разбира вече Бога, той има общение с Него.
  Пробудените души трябва да работят и да уповават на Бога, че Той ще благослови тяхното Добро на Земята, на която те живеят. Те трябва да вярват, че Бог ще им даде онази Чистота, която е скрита в живата Вода. Защото обикновената вода е само една дреха на живата Вода.
  Ние сме дошли на Земята, за да изявим знанието, че Бог е винаги благ и добър, и че и ние трябва да бъдем като Него; че Той е чист и свят, и че и ние трябва да бъдем като Него; че Той всякога мисли право и че и ние трябва да мислим като Него; че Той постоянно се изявява чрез Светлината, за да ходим в правия Път.
  Бъдете добри, бъдете чисти, мислете право, ходете в правия Път, учете Божиите пътища и ще имате Божието благословение!