Вход
 Еволюция
 Природа
 Човек
 Възпитание на злото
 Вяра и Религия
 Наука
 Предмети
   - Развиване на
     въображението
   - Рисуване
   - Пеене 
   - Природознание
   - Писане
   - Четене
   - Български език
   - Други езици
   - Литература
   - Математика
   - Физ. култура
   - Музика 
   - География
   - История
   - Ботаника
   - Химия
   - Физика 
   - Биология
   
- Астрономия
 Образование
 Възпитание
 Детската природа
 Темпераменти
 Форум
 Срещи
 Контакти

 

 

 Астрономия

  Тя може да се учи от първи клас и то във връзка с наблюдението на небето. Чрез такива наблюдения децата ще установят, че движението на целия звезден свят е от изток към запад около полярната звезда. Децата ще проследят изгрева на звездите, движението им по небесния път и Залеза им. Те ще видят при наблюдения през разни месеци и часове, че звездите подобно на слънцето изгряват и залязват. После ще наблюдават, че някои звезди местят своите положения спрямо другите звезди и така ще дойдат до планетите. Могат да наблюдават фазите на луната; могат да се научат по нейната форма и положение да познават, в коя фаза се намира тя, и да определят по луната, в коя посока се намира слънцето. Учителят казва: "Колко е хубаво човек вечер да излиза под открито небе, да накладе огън,да седне на земята и да наблюдава звездите на небето". Книги
Педагогически въпроси
    по Учителя Петър Дънов
Историческият път на Бялото Братство през векове- те - 12 тома
                           Влад Пашов
Учителя за Библията -
2 тома              Петър Дънов
Учителят говори
                         Беинса Дуно
Качествата на ума,сърцето и волята 
                         Беинса Дуно
 Беседи
 Други автори
 Преводи