" Образованието в най-широк смисъл на думата не е нищо друго освен процес на въплатяване на благородни мисли и добри желания в живота на човека. Колкото повече образовани хора в посочения по-горе смисъл притежава един народ, толкова по-образован и по-развит духовно е той."
                                                                    Беинса Дуно   "Ние на нищо не можем да научим децата. Те имат нужда от нас до толкова, доколкото да съз-дадем подходящи условия за тях сами да се учат."