Вход
 Еволюция
 Природа
 Човек
 Възпитание на злото
 Вяра и Религия
 Наука
 Предмети
   - Развиване на
     въображението
   - Рисуване
   - Пеене 
   - Природознание
   - Писане
   - Четене
   
- Български език
   - Други езици
   - Литература
   - Математика
   - Физ. култура
   - Музика 
   - География
   - История
   - Ботаника
   - Химия
   - Физика 
   - Биология
   - Астрономия
 Образование
 Възпитание
 Детската природа
 Темпераменти
 Форум
 Срещи
 Контакти

 

 

 Роден език и чужди езици

  Те трябва да се учат с помощта на усет 3а ритъм и тон. Художествен елемент трябва да прониква обучението по тях Голяма роля тук трябва да играят музиката, песните, Паневритмията, драматизациите, приказките, разказите и пр. Един учител разказва, какъв голям успех е имал, когато бил учител в първо отделение, с приложение на драматизацията. Той се опитал да драматизира стихотворението "Дете и бабич­ка." Едно от децата е бабичката, а друго - детето. Този опит на драматизация имал такъв успех, че оживил всички деца, внесъл атмосфера на радост и свежест. След първия опит всички искали да бъдат бабичка и дете. И той е трябвало да остане до късно вечерта, 3а да се изредят всички и на другия ден пак искали да се повтори. Много разкази приказки легенди и пр. могат да се драматизират. Така ще се запомнят по-добре уроците и от друга страна, децата ще се научат на правилен говор, на свободно изказване и пр.
Някои стихотворения могат да се превърнат в ритмични движения, придружени с музика. Ученето на буквите също трябва да се свърже с художествения елемент. Детският труд непре­менно ще роди нуждата от четене и писане Защото това, което детето наблюдава, трябва да се опише и върху него трябва да се прочетат по-нататъшни обяснения и осветления в книги Ето добър случай да се яви у детето подтик към четене и писане във връзка с нуждите на неговия труд в градината. Книги
Педагогически въпроси
    по Учителя Петър Дънов
Историческият път на Бялото Братство през векове- те - 12 тома
                           Влад Пашов
Учителя за Библията -
2 тома              Петър Дънов
Учителят говори
                         Беинса Дуно
Качествата на ума,сърцето и волята 
                         Беинса Дуно
 Беседи
 Други автори
 Преводи