Вход
 Еволюция
 Природа
 Човек
 Възпитание на злото
 Вяра и Религия
 Наука
 Предмети
   - Развиване на
     въображението
   - Рисуване
   - Пеене 
   
- Природознание
   - Писане
   - Четене
   - Български език
   - Други езици
   - Литература
   - Математика
   - Физ. култура
   - Музика 
   - География
   - История
   - Ботаника
   - Химия
   - Физика 
   - Биология
   - Астрономия
 Образование
 Възпитание
 Детската природа
 Темпераменти
 Форум
 Срещи
 Контакти

 

 

     Снежинките

  Децата зиме ще наблюдават снежинките, ще се учудват на чудно красивите им форми, прилични на звездички В една приказка ще се описва срещата между децата и ангела, който праща снежинките на земята, след дълъг разговор, в който ангелът ще разправи на децата много чудни работи най-после ще им каже: "Деца, ще ви дам един хубав съвет, и ако го следвате, ще бъдете винаги радостни и доволни Аз се старая винаги да направя всяка снежинка, която ви пращам, много красива! Правя я като красива звезда. Полагам най-голямо старание, 3а да ви зарадвам с красо­тата им. Правете като мен: "Каквото правите, гледайте да бъде красиво изработено, като вложите в направеното най-голямо усърдие, внимание и любов, както аз, и ще успявате."

        Слънчевият лъч
  Децата ще излязат сутрин рано и ще видят, че цветните венчета са затворени. Те ще забележат, че когато ги огреят слънчевите лъчи цветовете се отварят. След това учителят ще им разкаже приказка, в която слънчевият лъч говори на едно дете. В началото на разговора детето пита слънчевия лъч, откъде иде. Последният му разпра­вя, от где иде, описва му слънцето, описва своето дълго пътуване из небесното пространство,описва, какво е срещнал по пътя си Детето се учудва на всичко това и го разпитва 3а много неща. Най-сетне слънчевият лъч му казва: "Мило дете, да ти поверя една моя тайна. Когато слизам от небесните простори на земята, обичам всички цветя, дървета, треви мушички, птички и хора. А3 тъй много ги обичам! И ето, цветята, още когато пристигам отварят своите венчета на мен. И ти обичай всичка които срещаш по своя път, и тогава всички ще отварят на теб своите сърца и души и ще ти се радват, както се радват и на мене."

     Диамантът
 Той е образуван в земните дълбочини. Грамадни тежки маси са го притискали С какви страдания той е бил роден в тъмните земни недра! През каква температура е минал той! В една приказка може да се изложи разговорът между детето и диаманта, който то вижда поставен на един пръстен. Детето го разпитва да му разправи по-подробно от где и как е достигнал до това красиво състояние. Диамантът описва земните дъл­бочини, описва своите страдания там, високото налягане и температура, на които е бил подложен, и начина по който чрез това налягане и температура е станал красивият диамант, който пречупва тъй чудно светлината. На края на този разговор, от който детето научава много факти 3а условията в земните дълбочини, най-сетне диамантът завършва разказа си така: "Ето минах през много трудности не се стреснаха най-сетне достигнах до това, което искам. И ти, когато срещнеш някои трудности и мъчнотии 6 живота си, не се обезсърчавай. Страданието ще те очисти и ще събуди в теб хубавото и доброто, ще те направи силен да превъзмогнеш мъчнотиите ида победиш" 

     Цветето върху скалата
  При разходка с децата може да се срещне висока скала. На нея може да се забележи шепа пръст, от която се подава красивото венче на някое цвете, например лай-кучка, глухарче или друго някое. Ще се използва това 3а приказка, в която това цвете ще говори на детето, че и при най-трудните условия не трябва да пада духом, но да работи, и ще премахне мъчнотиите, ще ги превъзмогне.

     Изворът
  В една приказка ще се изложи разговорът между изворът и детето.Изворът ще му разправи чудни неща, ще му каже, че иде от морето; от там водата е отишла горе и е слязла като дъжд 6 Земните дълбочини Ще му опише своя път под Земята, и как там в тъмнината е търсел излаз навън на свобода и слънце Ще му опише, колко се радва сега, че след дълго стоене в земните недра сега е излязъл на свобода. Детето му казва, че е възхитено от кристалните му води Изворът му отговаря "А3 обичам цветенцата, тревичките, камъчетата, даже и песъчинките, които пок­риват моето дъно. Обичам всяка птичка и всяка сърна, която идва да пие от мен. Обичам и всяко дете или възрастен, който идва да утоли при мен своята жажда. И ти имаш в себе си един извор. Изворът, който имаш е обичта. Отвори го да протече, и тогава ще станеш също като мен. Както всички се радват на мене и идат при мен, така ще се радват и на тебе" Книги
Педагогически въпроси
    по Учителя Петър Дънов
Историческият път на Бялото Братство през векове- те - 12 тома
                           Влад Пашов
Учителя за Библията -
2 тома              Петър Дънов
Учителят говори
                         Беинса Дуно
Качествата на ума,сърцето и волята 
                         Беинса Дуно
 Беседи
 Други автори
 Преводи