Възпитанието в училище      

Ако съм учител в първо или второ отделение и едно дете посегне да бие друго, аз ще извадя две семки от джоба си и ще кажа на побойника: „Посади ги. Като поникнат, бий, колкото искаш." То като посади динените семки, идущата година те ще поникнат и децата ще ядат узрялата диня. А на детето ще му мине желанието да бие.