Самовъзпитание

  Християнството не е само наука за спасение на душата, а е и наука за подобряване на живота. Ако преди две хиляди години бяха се приложили християнските методи, които Христос проповядва, сегашното поколение щеше да бъде възпитано по съвсем друг начин. На вас ви трябва вътрешно самовъз--питание.