Боянъ Мага е училище създадено по идеите на духовния учител Беинса Дуно ( Петър Дънов) роден и работил в България, но със своето учение дал насоките за развитие, както на българите и славянските народи, така и на цялото човечество като цяло, през Епохата на Водолея. Новата Епоха, както той я нарича е започнала през 1914г. и ще продължи 2160 години.
 В продължение на 50 години, Учителя предава, чрез беседи и разговори, словото за идните векове. В това слово се съдържат насоките за развитието на науката, философията, религиите, образованието, възпитанието, медицината и всички останали сфери на личния и обществен живот на земята.
 Много от неговите идеи за образованието, са вече внедрени в най- прогресивните образователни системи в света- в Америка и Англия.
Те се състоят в следното:
 В космическите процеси на еволюцията всичко е в движение и търпи постоянни промени. Тези промени се отразяват на целокупния живот на земята. Новото време изисква и нови методи и подходи във всички сфери. Децата, които се раждат на земята днес имат различни нужди в сравнение с тези родени преди 20, 30, 50, 100 години. Пред учителите стоят нови задачи. Децата през 21век се раждат с по-високо ниво на съзнание от тези преди тях.

 В новото образование детето със своите нужди и дарби е в центъра на учебния процес. Работи се почти индивидуално или на малки групи, класната стая кипи от живот, всичко е подвижно и в хармония с детската природа. Учителите са по- скоро помощници по пътя на обучението. Детето твори и се учи правейки.