Воля

  Твърдостта, смелостта и изпълнителността, или тъй наречените екзекутивни способности на човека, спадат към една и съща категория - те са сили на волята.
  Твоята твърдост, твоята смелост и твоята изпълнителност трябва да почиват на известни убеждения в тебе. Тия три сили не са от най-висшите, от най-благородните чувства в човека. Те имат своето място само на физическия свят. Като дойде на физическия свят, човек има нужда от тях. Когато висшите същества слизат на земята, те се въоръжават с тия оръжия. Когато твърдостта не се ръководи от ума, т.е. когато разсъдъкът не взима участие, тя създава много неприятности на човека. В него се набират известни енергии, които трябва да се трансформират. Твърдостта е един акумулатор, в който се събира или електричество, или магнетизъм. Има твърди хора, които за нищо не отстъпват от своето; има твърди хора, които отстъпват от своето, само когато успееш да ги убедиш, че не са прави. Най-после има твърди хора, които отстъпват само при морални аргументи.
  Да се справиш със силата и теченията на своите желания, това значи да ги организираш.
  За да може да упражнявате волята си, всякога трябва да сменяте едно неприятно състояние с друго, приятно.
Но има и друг начин за усилване на волята. Например, имате едно много неприятно чувство и не можете да се освободите от него, станете, употребете един час, посетете едно семейство, което е в много по-лошо състояние, отколкото сте вие. Да не кажете: „На мене огън ми гори на главата, а ще ходя да посещавам други". Да, идете при такова семейство, което няма дърва, няма хляб, нищо няма, постойте 10-15 минути там, и вижте ще има ли някакво роптаене, или не. Върнете се у вас и сравнявайте тяхното състояние с вашето.
  Плътта си има свои изисквания, заради които трябва да я разбирате.Волята на човека е виновна за неговите неуспехи и нещастия, а не плътта.Плътта е носителка на лошото, но тя не го причинява. 
  
 Човек трябва да познава признаците на волята, да знае коя воля е силна, и коя - слаба. Освен това той трябва да знае коя воля е култивирана, т.е. възпитана, разработена, и коя - проста,т.е.естествена.   Чрез волята си човек може да се подмлади - достатъчно е да си внуши някаква положителна мисъл, толкова светла и права, че да разбие всички  отрицателни мисли, които са го съсипвали в продължение на години
   Направете един опит за една седмица. Цяла седмица да имате идеални постъпки. Така да постъпвате, че никой да не може да ви извади от равновесие. Както и да те предизвикат, ти да останеш тих и спокоен, като че милиарди имаш. Гледайте на обидата, като че комар ви ухапал. Има ли нещо обидно в това, че една муха е кацнала на шапката ти? Обижда ли се слонът, че на гърба му е кацнала една муха и той я носи десет километра? Той даже не усеща, че носи мухата. Мухите може да се хвалят, че слонът ги е носил, но това съвсем не го засяга. Та една седмица бъдете като слона. Всички обиди ги носи тъй, както слонът носи мухите. Те нека приказват за вас, не обръщайте  никакво внимание на това.
  Направете опит. Една седмица да не се разтревожите. И като спиш, и като си буден да бъдеш  тих и спокоен. После, другата седмица вдигайте врява колкото искате. След една седмица ще пожелаете да се отпушите ще съберете доста енергия. Това е начин за събиране на енергия. Ако опитът ви излезе сполучлив, много енергия ще съберете. Но като се срещате, няма да се питате как се чувствате - ще минавате като че нищо особено няма, всеки се е съсредоточил в себе си. Тия опити са потребни, защото оказват известни физиологически въздействия. Ако един човек не може да контролира своите постъпки, ако не  може да контролира своите чувства и мисли, какъв човек е той. 
 Да допуснем, че си слабоволен, какво трябва да правиш? Щом си слабоволев, започни да пишеш неща, които не разбираш. Да допуснем, че ви е страх да се простудите. За да преодолеете този страх, разхождайте се в студено време. Друг се страхува от изгаряне. Нека затопли вода в един съд, да бръкне с пръста си и бързо да го извади. Втори път нека бръкне по-дълбоко - веднъж, дваж, триж. Като направите туй упражнение, вие ще получите един стимул към топлината и ще бъдете внимателни с нея и няма да се страхувате от изгаряне. От всяко нещо, от което ви е страх, вие ще придобиете негови качества.

  Скъпоценните камъни се отличават със своята твърдост. По степента на тяхната твърдост - от 1 до 10, се определя и цената им. Най-твърди са диамантите. Те заемат най-високата степен. Цената им зависи от тяхната чистота. Колкото един диамант е по-чист, толкова по-добре пречупва слънчевите лъчи. Колкото кристализирането на този камък е по-правилно, без никакви примеси, колкото по-добре пречупва слънчевата светлина без никакъв вътрешен дефект, толкова този камък е по-скъп. Знаете ли при какви условия тези камъни са добили своите ценни качества? Основното е тяхната твърдост. Диамантът се отличава с най-голяма твърдост, затова е най-скъп. Какво ще кажете, ако имате твърдостта на диаманта? Вие ще имате и неговата цена. Да допуснем, че човек има твърдост „десет". Тази твърдост е на ума, на чувствата и на волята. Но ако се обезсърчавате при най-малките мъчнотии, каква е твърдостта ви? А вие често се обезсърчавате. Разболееш се, уплашиш се, че може да умреш. Човек, който има твърдост „десет", той не се плаши от болест, не се плаши от сиромашия, от мечка и от змия не се плаши е смел и непоколебим: Твърдостта означава непоколебимост.
 Какво нещо е търпението? Търпението е черта, която мъчно се разбира, мъчно се усвоява. Всички хора търпят, без да са търпеливи. Каквото им дойде до главата, го носят, минават за търпеливи, обаче в себе си се тревожат, плачат, изискват, роптаят. Най-после се примиряват и казват: „Няма какво да се прави". Примирението ние наричаме търпение.Закон е: ако повишаваш ума и сърцето си, едновременно ще ги повишаваш. Или ако ги понижаваш, едновременно ще ги понижаваш. А волята трябва да бъде сама, отделно.
  Ако я понижаваш или повишаваш, сама трябва да бъде, за да имаш резултат. Тогава ще си създадеш една хармонична, музикална форма, с която можеш да работиш.
  Човек може да има силно развито сърце и ум, но няма ли развита воля, може да извърши най-тежки престъпления.

  Волята се развива предимно в първия образователен период на детето - от 0 до 7г. Тя е свързана с човешкото тяло. За да има човек добре организирана и разумна воля, през първите седем години от своя живот, трябва да е живял изключително сред природата. Децата да играят с камъни, шишарки, миди, орехи, дървени играчки, да се катерят по дърветата, да играят с пясък, вода, за да развият волята. Меките играчки развиват слаба воля у детето.