Тела

Човек има 12 тела, но засега функционират само четири: физическото,на сърцето (чувствата), третото - на ума, и четвъртото - на разумния, на причинния свят.             
Другите осем тела са в зачатъчно състояние. За в бъдеще те ще се проявят. Като влезете в духовния свят, ще се проявят още четири, а като влезете в Божествения свят, ще се развият и останалите четири.
След всеки период от седем години в човека започва една нова фаза - развитие на ново тяло. Такива тела има седем. В духовно развитите има още три, а в най-напредналите - още две. Значи, в човека може да се развият дванадесет тела. 

Има едно тяло в човека, което никога не се разрушава. Това тяло е Божествено. Физическото ни тяло е сформирано в продължение на милиони години,  а сега се формира астралното тяло.

  Умственото тяло, духовното и физическото
си приличат, но материята, от която са направени, се различава. Най-тънка и фина е материята на умственото тяло.
Човек е една сложна елипса. Той е съставен от няколко преплетени елипси: физическото тяло, астралното, менталното и причинното. Тези тела са с различни измерения, физическото тяло е триизмерно, астралното е четириизмерно, умственото - петизмерно, и причинното - шестизмерно. Материалите на тези тела са от съвсем различен състав.
  Във физическото тяло, в астралното тяло, в менталното и причинното тяло функционира сегашното съзнание на човека. Има и други тела в човека, но те са в застой. Има някои органи във физическото тяло, които съответстват на тези от другите тела. Например мозъкът съответства на умственото тяло. Симпатичната нервна система, или стомашният мозък, съответства на духовното тяло. Черният дроб, далакът и стомахът съответстват на нисшите полета на астралното тяло.

  Чрез чувствата си човек е свързан с астралния свят, т.е. със своето астрално тяло, наречено още духовно тяло. Астралният свят се състои от две области: низша и висша - според чувствата, които също биват низши и висши. Астралният свят е течен, подобен на водата.
                                                                                                        
  На Земята човек живее и с умственото, и с причинното си тяло; те са свързани с по-високи светове от физическия и астралния. Всяко тяло извършва специална служба. Всяко тяло е съставено от специфична материя. А всеки орган на физическото тяло е свързан с един от четирите свята. Черният дроб например е свързан с астралния, т.е. с духовния свят, или със света на чувствата. Той регулира низшите чувства на човека. Той поглъща отровите на организма и ги трансформира. Ако се разстрои, отровите се разнасят по целия организъм и човек умира.

За физическото тяло засега нормалната топлина е 36 градуса. За астрал­ното тяло топлината е друга. За умственото, за причинното тяло съвсем друга е топлината. Причинното тяло на човека може да издържа на 273 градуса, няма нищо да усети, но от човешкото тяло при толкова градуса няма нищо да остане.
Като умре, човек оставя тялото си, т.е. външната обвивка на Земята.
Условията, при които живеете сега, са трудни, и за да издържите на тях, трябва да имате броня, да се пазите. Вашето тяло трябва да вибрира в съгласие с вашите висши мисли. Това е една естествена броня.

Телата влизат едно в друго. Най-шуплесто е физическото тяло. Духовното тяло влиза в шуплите. Божественото тяло влиза в умственото и така всич­ки тела съставляват едно цяло.
Вечерно време с кое тяло се разхождате? Приказвате, бягате, движите се насам-натам - това е вашето духовно тяло, а физическото е на леглото, Почива си.
Умственото тяло е безсмъртно.

Докато е на Земята, човек работи главно с физическото си тяло - най-подходящ инструмент за Земята. Обаче той мисли, чувства, търси причините и последствията на нещата. С какво мисли човек? С умственото си тяло. С какво чувства? С астралното си тяло. С какво издирва причините и последствията на нещата? С причинното си тяло. Както физическото тяло не е еднакво развито във всички хора, така и останалите тела в човека не са еднакво развити. Това показва, че на човека предстои голяма и велика работа - да развие всички свои съставки до съвършенство.

Физическото тяло се състои от три обвивки: етерна, която излиза вън от физическото тяло на 1-2 сантиметра, през нея минават електричеството й магнетизмът. Както обличате тялото си с дебели и тънки дрехи, за да го предпазите от студа или горещината, така и етерната обвивка е здравна дреха на физическото тяло, която го предпазва от външни влияния. Етерната обвивка е свързана с астралната, която управлява страстите. Тя предпазва човека от грях и отмъщение. Астралната обвивка е свързана с подсъзнателния астрален свят, а той - с широкия Божествен свят, откъдето черпи материали за съграждане на вътрешния или душевния живот на човека.

При яденето едно голямо количество от храната трябва да се изхвърли навън. Този закон важи и при строежа на умственото тяло. И там остава материал. Много мисли не влизат в употреба при изграждането на умственото тяло. Много от желанията, които имате, остават, не влизат в градежа на духовното тяло.Сърцето на човека е духовното или астралното тяло. Когато астралното тяло не е добре организирано, човек боледува. Когато умственото тяло е добре организирано, човек не боледува, мисълта е хубава. Тези две тела постоянно помагат за правилното изграждане на физическото тяло. Всички тела взаимно си помагат.

  Когато чувстваш, че ще ти се случи нещо, когато ти е тъжно или радостно, всичко става в този физически център. Тук, в сърцето, се намира духовното тяло, с което човек живее. Това физическо тяло, колкото и да го крепиш, все някой ден ще се простиш с него. В този си стремеж да го закрепиш това тяло, ти не обръщаш внимание на духовното тяло.

  Няма по-опасни хора от неорганизираните. Попаднете ли в едно мъчително състояние на духа, ще знаете, че сте в областта на неорганизираната материя. В това отношение англичаните могат да се похвалят с добре организиран черен дроб и добре организирани чувства.

  Когато действа духовното тяло на човека, лицето веднага светва. Нещо приятно лъха от целия човек. Щом дойде физическият човек, веднага нещо като сянка мине през лицето, човек се свива.
Във физическото тяло на човека работите не могат да станат лесно, но с  духовното тяло лесно стават, понякога моментално стават.

  Човек трябва да спазва закона на последователността и в трите свята. Във физическия свят той трябва да знае как да се храни, как да диша, как да пие вода и как да възприема светлината. Той трябва да има добре организирано физическо тяло. Влезе ли в духовния свят, трябва да има добре организирано астрално тяло. За умствения свят пък трябва да има добре организирано умствено тяло. Който е развил и трите си тела, той може да се нарече разумен човек. Колкото е важно физическото тяло на човека, толкова са важни астралното и умственото му тяло.

  Физическото тяло на човека е ключ, с който могат да се разрешават всички трудни въпроси. Изучаването на човешкото тяло е началото на всички науки, които представляват основа на бъдещето. Съзнателният, разумният човек знае, че тялото е облекло на душата. Следователно каквато е душата на човека, такова ще бъде и тялото му. Душата на човека си има особено тяло, с което може да се възнесе. Това тяло е толкова пластично и така добре направено, че може да става и малко, и голямо. Това тяло именно строи и физическото, и всички останали тела на човека.
  Телата са триизмерни, но душата не може да е триизмерна. Чувственият свят е четириизмерен, умственият свят е петоизмерен, причинният свят е шестоизмерен. Душата е от седмоизмерния свят. Онзи свят, който идва след този свят, е точно такъв, какъвто е нашият свят за животните. Духът е от десето измерение.Ако един крайник се ампутира, това не може да не се отрази на другите  тела. Един орган боледува, боледува същият орган и в другите тела.


  Ако човек заболее физически, болестта се отразява и на духовното му тяло, и обратно. Иска ли да се лекува човек, трябва да влезе във връзка с духовното си тяло. Лекува ли се само по физически начин, то няма нищо да постигне. Вечер, когато спи, човек напуща физическото си тяло, през което време става пълно пречистване и обновяване на клетките му. Щом се пречисти, отново влиза в него и се събужда.

Главната причина за болестите се дължи на дисхармонията между двойника и физическото тяло.

На едно от телата не може да се въздейства, ако не се въздейства върху  всичките седем тела едновременно. Боледува ръката - боледува ръката и в Iастралното, и в менталното, и в другите полета, не само на физическото  поле.

Христос възкръсна с духовното, с организираното си тяло, с което се явяваше и изчезваше, физическото тяло е под контрола на човешката воля. искаме, с него може да ставаме видими или невидими, толкова малки, ой да не ни вижда, и толкова големи, колкото Земята.

Мъчно ли е човек да излезе от тялото си? Каква мъчнотия има човек да  излезе от автомобила си? Освен ако е залостена вратата на автомобила и не  може да я отворите.

Кръвта трябва да тече, мисълта трябва да се движи, а чувствата да се разширяват. Но в човека трябва да остане поне една основна идея в покой, която да образува неговото тяло.

Пречистването на човека става главно чрез сърцето, т.е. астралното тяло, което идва след физическото. Като умре, човек отива в друг свят с астралното си тяло, както орехът се посажда в земята с коравата си обвивка, а не със зелената.

Ще дойде време, когато духът ще създаде безсмъртно тяло на човека. В този смисъл задачата на човека е да се освободи от временното, от смъртното тяло, да го превърне в безсмъртно.

Един ден, когато тръгнете за небето, няма да вземете тялото си, ще тръгнете с душата си, тялото ще оставите на Земята, защото то оттук е взето. То е каруца, направена временно от елементи на Земята и докато сте в царството на тия елементи, ще бъдете в тази каруца.

  От 0 до 7г. се изгражда етерното тяло
  От 7 до 14г. се изгражда астралното тяло
  От 14 до 21г. се изгражда умственото тяло
  От 21 до 28г. се игражда причинното тяло.

  Отлично е когато родителите и учителите са запознати с тези периоди и техните особености, за да могат напълно да задоволят физическите, духовните и умствените нужди на децата. 

 Физическият свят е свързан с твърдата материя,  
астралният свят - с течната,
умственият свят - с въздухообразната,
причинният свят - със светлината.
   За да бъде здраво физическото тяло на детето/човекът, той трябва да се храни с най-чиста храна(хляб, жито, плодове, зеленчуци, зърнени храни, ядки и др.   
  За да бъде здраво емоционалното(чувственото или астрално) тяло на детето/човекът, той трябва да пие най-чиста изворна вода.
 За да бъде здраво умственото тяло на детето/човекът, той трябва от най-ранна възраст да диша дълбоко, което се постига с игри, разходки, спорт на открито и домашен и училищен ритъм.
  За да бъде здраво причинното тяло на детето/човекът, той трябва да възприема слънчевата светлина. Утринни разходки и игри под открито небе. Ако човек в продължение на една година, непрекъснато, всеки ден, посреща първия слънчев лъч, независимо от това, какво е времето - ясно, облачно, дъждовно, с виелици и пр. - може да стане гениален.


                     Тяло на Любовта

  Съвременните хора виждат и съзнават само физическото си тяло. Те изучават неговият анатомичен строеж, физиологичните му функции и, поразени от сложното му и разумно устройство, започват да мислят, че както органическият, така и душевният живот на човека не са нищо друго, освен проява на тялото. Изчезне ли то, изчезва и човекът като отделно същество.
  Че физическото тяло на човека се разрушава след смъртта, това е така. Но това, което се руши и изчезва, не може да бъде истинско жилище на човека, на неговата душа, на неговия Дух. Не са истински жилища на човека и онези по-тънки тела - Етерно, Астрално, Ментално, за които говори окултната наука. Последната, както е известно, твърди, че човек има седем тела. Разните им названия и класификации ще намерите в окултната литература.
  Тези тела, чрез които функционира съвършеният човек, действително съществуват. Но не всички седем могат да се нарекат в истински смисъл на думата тела. Всъщност само три от тях са тела, а другите четири са обвивки.
  Аз давам един нов превод на тези три съществени тела и ги наричам Тяло на Любовта, Тяло на Мъдростта и Тяло на Истината. Тялото на Любовта - истинското тяло на човека, което никога не умира, сега се гради. Сложени са само неговите основи. Що се отнася до другите две безсмъртни тела - Тялото на Мъдростта и Тялото на Истината, те съществуват още само като зародиши. За тяхното развитие ще дойдат специални епохи.
  Целият живот на човека - във физическия, Астралния, Менталния и Причинния свят - има само една цел: да приготви материала за изграждане на Тялото на Любовта.
  Любовта е проектирана в тези четири свята, в четирите обвивки на човека. Тези четири обвивки са лабораториите, в които се изработват материалите, нужни за изграждане на Тялото на Любовта. Те са само известни възможности на Любовта, чрез които тя се проявява. В тях стават непрекъснати промени - самите те се явяват и изчезват по известни периодични закони. Тези обвивки са променливи, но има нещо от тях, което не изчезва и което остава като постоянни зародиши -физически, астрални и ментални.
  Причинното тяло е нещо като атмосфера на тези зародиши. То е свързано с един свят, който съдържа възможностите на физическия, Астралния и Ментален свят. И преди да влезе човек в света на Любовта, той трябва да мине през Причинния свят, където настъпва пълно примиряване на противоречията. Причинният свят е свят на примирение.
  А светът на Любовта сам по себе си е онзи постоянен свят, където всичко се осъществява. Той е великият свят, където Животът истински се осъществява. Ето защо едва в света на Любовта се реализират всички желания на човека, които се явяват във физическия, Астрален и Умствен свят. Но те са осъществими само при едно напълно развито Тяло на Любовта.
  И когато аз говоря за Любовта в човека, подразбирам изграждането на това тяло. Тогава едва човек ще възкръсне и ще заживее Вечния живот. Тогава той ще бъде свободен от всички ограничения и несгоди на временния живот. Той няма да бъде подложен вече на тези резки промени, които са свързани с периодичното раждане и смърт. Той няма постоянно да се ражда и умира, а ще живее във вечността. Той пак ще идва между хората, но не по принудата на кармичния закон, а по Свободата на Любовта. Ще идва между тях като Син Божи - да им помага.
  Човек, който има това тяло, който се е сдобил с Възкресението, може да бъде видим и невидим. За него цялата Земя е отворена и граници не съществуват. Прегради - физически и духовни - за него няма. Цялата Жива Природа го познава и му се отзовава. Него го познават и най-лошите хора, и най-хищните зверове и му се покоряват. Човекът, който живее в Тялото на Любовта, неприятели не може да има, защото той носи Живот, Мир и осъществяване на всяко съкровено желание. Той носи задоволяване на всички нужди у
всички същества.
  Да имаш Тялото на Любовта, ще рече да проявяваш Любовта, да я живееш. А Любовта - това е Вечен живот и вечно подмладяване, вечно познаване на Бога, вечно разширение на Свободата.