Двойник

  Всеки човек е точно на мястото си - той играе известна роля в природата. Без него Вселената не може. Без теб, като човек, без твоята душа, без твоя ум, без твоето сърце Вселената не може да се прояви в своята хармония. Във физическия човек има едно друго тяло - двойник, което служи като проводник между същинския и физическия човек. Когато човек е в радостно състояние, този двойник излиза навън, извън физическото тяло и в това състояние човек не трябва да се стряска, защото двойникът е свързан с много нишки. Когато човек излиза и влиза в тялото си, трябва да се внимава да не стане някакво силно сътресение, за да може двойникът да се намести правилно. Ако не може бързо да влезе на мястото си, може да стане преплитане с  нишките от двойника на някой друг човек.

  Необходимо е да изучавате отношението, което съществува между етерния двойник на човека и физическото му тяло. Етерният двойник свързва ума със сърцето.

  Двойникът на човека е антена, чрез която той "възприема впечатленията от външния свят. Тази е причината, поради която двойникът обвива човешкото тяло и го предпазва от нещастия. Колкото по-добре регулира двойника си, толкова по-правилно ще приема впечатленията от външния свят. Като знаете това, често трябва да регулирате антената си.
Припадне ли някой, ще знаете, че се е изгубило за момент отношението на двойника с тялото, връзката е прекъсната.   

  Човек, който забравя, който не помни, има изместен двойник.

  Животът, който Бог ти го е дал, диханието, което е вдъхнал и ти си станал жива душа, този живот аз наричам двойник. Този живот трябва да влиза и да излиза на място. Молитвата, формулите, разсъждението са методи, с които двойникът на човека или неговата мисъл може да работи.
                                                                                         продължава