Аура

  Организмът има свой матрикс, своя аура. Тази аура излиза в успоредни линии от целия организъм - от краката, от главата, от ръцете.
  Такъв човек всичко може да постигне, защото има аура или матрикс, която като ципа го обвива. Тя е здрава и го пази. Микробите не могат да я разрушат. Но със своя нередовен живот човек може да направи така, че матриксът да се напука и да се образуват язви. Те показват неправилност в човешката мисъл. Мисълта е всичко в живота. Чрез мисълта може да влияете на материята.
 Аурата - това е кожата на духовното тяло. Човек трябва да има здравословна аура. Без здравословна аура човек не може нищо да направи.

  Аурата на човека е много по-различна от тази на всички други същества. Човешката аура се тъче. За нея човешката мисъл, чувства и постъпки са храна, от която тази кожа или аурата се образува. Това е физическото в духовния живот на човека. Мислите трябва да дадат известна храна, за да се образува тази правилна аура. И когато вие имате тази аура, се чувствате смели и решителни, но щом тя се разрани, духът отпада.
  Аурата на човека представлява кръг, различно оцветен, с различна големина и дебелина. Аурата на човека определя неговия манталитет. Видима ли е аурата? За едни е видима, за други - невидима. В средата на аурата има един център, отдето изтичат енергиите: горните енергии са свързани с умствените способности на човека, а долните - с енергиите на неговите чувства. Горните енергии са господарите, а долните - слугите. Аурата на човека е естествена преграда. Щом е така, никой няма право да влиза без позволение в аурата на кого и да е. Дойде ли някой човек, той трябва да седи на 50-70 см от вас. Наруши ли това разстояние, приближи ли се много до вас, той създава дисхармония в отношенията.

  Когато учителят говори на учениците си, те се натрупват около него, приближават главите си един до друг, но тук не става неправилна обмяна. Защо? Защото мисълта на всички е съсредоточена към един общ предмет.

  Колкото човек е по-здрав, по-духовен, по-издигнат, толкова аурата, която излиза от него, е по-бяла и блестяща, по-приятна. Заболее ли човек, аурата потъмнява. Потъмняването може да стане частично или изцяло. Всяка заболяла част е тъмна. От човека се иска да възстанови светлината на главата или стомаха, или на заболелия орган. Това ще стане и като усили мисълта си, като повиши вибрациите си.
  Когато сядате, между вас трябва да има поне един метър разстояние, да не влизате един друг в аурата си. Достатъчно е да излезе духовното ви тяло вън от вас 2-3 мм, за да не можете да се търпите. То е чувствително и усеща противоположните вибрации.
  Лъчистата материя, която изтича от човешкото тяло, изтича най-много от ръцете и нозете ни. Тази лъчиста енергия се нарича „флуиди". Тази енергия ние можем да затворим в себе си при известни случаи, като прекръстосаме ръцете и краката си. Ако се преуморяваме умствено или телесно, ние губим много от тази енергия, чувстваме се отпаднали, слаби. Тази лъчиста материя образува около главата ни тъй наречения „ореол" или аура. Ореолът на човека бива такъв, какъвто е характерът му. Злъчният човек има зелен ореол, кръвожадният - тъмночервен, мъдрият - светложълт и пр. Ореолът на светията е лъчезарно светложълт. В ума и сърцето има по два центъра: положителен и отрицателен. Между  ума и сърцето винаги трябва да има хармония.

                                                                                          продължава